OVER ONS

Ondersteunen van geluk en welzijn van kansarme kinderen

Stichting KidsmArt heeft tot doel soelaas bieden aan kinderen van 8 tot 18 jaar om hun talenten en ambities op kunstzinnig en cultureel vlak te ontwikkelen. Wij richten ons speciaal op kinderen op wiens schouders het ‘geluksvogeltje’ zelden landt. Kinderen van gezinnen die financieel, sociaal, cultureel, sportief en maatschappelijk buiten de welvarende boot vallen. Deze veelal eenoudergezinnen bezitten minimale financiële middelen en nauwelijks uitzicht op een beter bestaan. In nauwe samenwerking met ‘Scholen in de Kunst’ en Stichting Leergeld, zetten wij ons in om kinderen met interesse en talent les te geven. Stichting KidsmArt wil door middel van gulle gaven uit de samenleving, een jaarlijks Art Gala, sponsorbijdragen en een brede diversiteit aan activiteiten, kinderen bieden wat zij hardst nodig hebben, namelijk ‘eigentrots’.

Hasse J.J. Dekker   

Voorzitter
M +31 6 5310 5449
E info@kidsmart.nl

Herman Heller

Secretaris
E info@kidsmart.nl

Cora Rombout

Fondsenwerving & PR
E info@kidsmart.nl

Martin Bauman

Vice voorzitter / Penningmeester

Robbertjan Mercuur

Events
E info@kidsmart.nl